Këto janë PESË substancat të cilat krijojnë më së shumti varshmëri në planet! Alkooli është ndër to…

Renditja e drogave në bazë të asaj se sa shumë krijojnë varshmëri, është detyrë e vështirë sepse të gjithë reagojnë ndryshe ndaj substancave të ndryshme. Sidoqoftë, një grup i ekspertëve të varshmërisë, i cili ka përfshirë kimistë, shkencëtarë të forenzikës dhe farmacistë, ka kryer një hulumtim dhe ka përpiluar një …

Lexo më tepër »
error: